Thuê xe cưới cao cấp

Hiển thị tất cả 7 kết quả

Thao Trang Car cho thuê xe cưới cao cấp tại Biên Hoà

Với các dòng xe đời mới nhất hiện nay: Cho thuê xe cưới Camry, cho thuê xe cưới Audi, Cho thuê xe cưới Lux A, cho thuê xe cưới Mercedes

Số chỗ:
5
Không chờ:
3.500.000đ/lượt
Trang trí:
Số chỗ:
5
Không chờ:
3.500.000đ/lượt
Đường dài:
25.000/km
Trang trí:
Số chỗ:
5
Không chờ:
3.000.000đ/lượt
Đường dài:
20.000/km
Trang trí:
Số chỗ:
5
Không chờ:
3.000.000đ/lượt
Trang trí:
Số chỗ:
5
Chờ tiệc:
3.700.000đ/lượt
Đường dài:
22.000/km
Trang trí:
Số chỗ:
5
Không chờ:
5.000.000đ/lượt
Đường dài:
25.000/km
Trang trí:
Số chỗ:
6
Không chờ:
5.500.000đ/lượt
Đường dài:
19.000/km
Trang trí: