Số chỗ:
5
Không chờ:
1.200.000đ/lượt
Trang trí:
Số chỗ:
5
Không chờ:
5.000.000đ/lượt
Đường dài:
25.000/km
Trang trí:
Số chỗ:
5
Không chờ:
1.200.000đ/lượt
Đường dài:
17.000/km
Trang trí:
Số chỗ:
15
Trang trí:
Chỗ ngồi:
16chỗ
Nội thành:
1.400.000đ/ngày
Sân bay:
1.200.000đ/lượt
Số chỗ:
5
Không chờ:
1.000.000đ/lượt
Trang trí:
Trang trí:
Sân bay:
700.000đ/lượt
Trang trí:
Sân bay:
600.000đ/lượt
Không chờ:
1.300.000đ/lượt
Trang trí:
Trang trí:
Sân bay:
450.000đ/lượt
Trang trí:
Chỗ ngồi:
29chỗ
Sân bay:
2.000.000đ/lượt
Rate this page